In debat met Filip Dewinter zondag op VTM beweerde dat Vlaams Belang geen plan heeft om de migratie te stoppen dat de mensen ‘sciencefiction’ werden wijsgemaakt. Dat is een leugen.

Weerlegging:

  • Vlaams Belang heeft een heel duidelijk stappenplan om migratie te stoppen.
  • Stap 1: de loutere aankondiging van een strenger migratiebeleid zal de instroom doen dalen. Dat is ook zo gebeurd in Denemarken, waar de asielzoekers van 20.000 naar 2.000 gingen op enkele jaren tijd.
  • Stap 2: Vlaams Belang presenteert 107 ‘vingerknipmaatregelen’ die direct inpasbaar zijn en mogelijk binnen de huidige EU-regels. Dit gaat bv. om de voorwaarden voor gezinshereniging, de termijnen en het stopzetten van bescherming aan subsidair beschermden.
  • Stap 3: Vlaams Belang wil 9 maatregelen op lange termijn, waarbij we met onze parnters in Europa het Europese kader inzake migratie willen veranderen. Hier willen we opvang in eigen regio laten plaatsvinden en een opt-out zoals Denemarken, om opnieuw de controle te krijgen over ons eigen asiel- en migratiebeleid.
  • Vlaams Belang presenteerde de laatste jaren heel wat brochures en voorstellen die migratie zouden doen stoppen. De brochures Fort Europa, Vlaanderen Vlaams en ook het laatste boek van Tom Van Grieken en Francesca Van Belleghem, waarin er 116 voorstellen naar voor worden geschoven om migratie te stoppen.