LEUGEN KNACK: “Voorstellen Vlaams Belang bedreigen de rechtstaat”

Op 31 mei beweerde Knack dat 16 voorstellen van Vlaams Belang de rechtstaat zouden bedreigen. Dit na analyse van Advocaat.be, een initiatief van de Orde van Vlaamse balies. Daarbij haalde Knack verschillende voorstellen aan:

Weerlegging:

  • Vlaams Belang onderschrijft de principes van de rechtstaat en de constitutionele democratie volledig. In een democratie kiest het volk zijn vertegenwoordigers om wetten te wijzigen. Vlaams Belang wil net zoals andere partijen wetten wijzigen na een democratisch proces met respect voor de rechtstaat.
  • “De ontbinding van Unia” is een voorstel van Vlaams Belang, maar geen schending van de rechtstaat. De Vlaamse regering trok zich terug uit Unia en richtte het Vlaams Mensenrechteninstituut op. Unia is bijgevolg een parallelle, overbodige structuur die enkel maar belastinggeld kost. Bovendien onderzoekt Unia enkel vormen van discriminatie door de Vlaming, niet tegen de Vlaming. Anti-Vlaams racisme gebeurt net zo goed. Meer zelfs, het is beleid van meerdere overheden. Stad Gent bijvoorbeeld, werf bij gelijke score de kandidaat met de allochtone origine aan. Een gelijke kansencentrum moet vechten voor gelijke kansen voor alle Vlamingen.
  • “De intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst” is een voorstel van Vlaams Belang, maar geen schending van de vrijheid van eredienst. Wij erkennen de vrijheid van geloof, maar de Vlaamse belastingbetaler moet niet opdraaien voor het belijden van dat geloof. Er zijn nog religies die niet erkend zijn.
  • Vlaams Belang pleit voor een “pauze van de Europese klimaatregels.” Wij gaan daarvoor partners zoeken om de Green Deal te heronderhandelen en als mogelijk af te schaffen. Dat is geen schending van Europese regels, maar het wijzigen van Europese regels, waarvoor politici verkozen zijn. Ook klimaatbeleid moet op nationaal niveau democratisch gelegitimeerd en gevoerd worden en ons niet opgedrongen worden door EU-technocraten die niemand kent en waar niemand voor gestemd heeft.
  • Vlaams Belang pleit voor “pushbacks aan de Europese buitengrenzen”. Die zijn in het verleden al mogelijk gebleken bij een plotse en grote instroom. Dat werd ook zo erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die criteria om legale pushbacks te doen zijn volgens ons nog altijd vervuld, met een aanhoudende asielcrisis van meer dan 1 miljoen asielzoekers per jaar naar Europa.
  • Wij pleiten voor het “inperken van de kosteloze rechtsbijstand voor asielzoekers“. Volgens de Asielprocedurerichtlijn zijn de EU lidstaten slechts verplicht om gratis rechtsbijstand te verlenen aan asielzoekers van wie het asielverzoek is afgewezen en die tegen deze beslissing in beroep gaan. Ook andere Europese landen zoals Polen, Italië en Hongarije kennen beperkingen op de kosteloze rechtsbijstand.