LEUGEN ROUSSEAU: “Vlaams Belang wil de Vlaamse begroting doen ontsporen”

Conner Rousseau beweert in de 7de Dag van 2 juni 2024 dat Vlaams Belang doelbewust de Vlaamse begroting wil doen ontsporen.

Weerlegging:

  • Nergens betalen we meer belastingen dan in België. Meer dan de helft van het inkomen wordt wegbelast door de overheid. Volgens de OESO is de totale belastingdruk in België 52.7%.
  • Ondanks al die belastinginkomsten slaagt de Belgische federale Vivaldi-regering er in om bij de grootste begrotingstekorten van gans Europa achter te laten. Daarvoor is Vooruit mee verantwoordelijk als regeringspartij.
  • Bij ongewijzigd beleid stijgt het federale begrotingstekort tegen 2029 naar 45 miljard euro per jaar.
  • Daarnaast ontsporen de schulden in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest zelfs nog veel meer. Tegen 2030 zullen beide gewesten tegen de 300% schuld ten opzichte van de inkomsten raken.
  • De Vlaamse regering investeert te weinig voor de lange termijn (scholen, infrastructuur, etc.). De Vlaamse regering strooit daarentegen in het rond met miljarden subsidies.
  • Het Vlaams Belang wil de oversubsidiëring rationaliseren en structureel investeren in de toekomst van Vlaanderen.
  • Het Vlaams Belang is een fiscaal conservatieve partij die een gezond begrotingsbeleid wil voeren.
  • De Vlaamse N-VA-regering bespaart op onze mensen met de afschaffing van de woonbonus, besparen op kindergeld, desinvestering in sociale woningen, oplopende wachtlijsten, etc. Vlaams Belang wil Vlaams geld in Vlaamse handen door de scheiding van de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Er is geld genoeg, alleen gaat het niet naar onze mensen.