LEUGEN ACV: “Het Vlaams Belang heeft geen voorstellen om werk en gezin beter te combineren”

In een gesponsord bericht op Facebook met verwijzing naar de website roept ACV op ‘positief’ te stemmen. De organisatie geeft het Vlaams Belang een negatieve beoordeling en beweert ten onrechte dat het programma van het Vlaams Belang geen voorstellen zou bevatten om werk en gezin te combineren.

Weerlegging:

 • het verkiezingsprogramma en de brochure ‘Gezin’ van het Vlaams Belang bevatten een fors pakket aan maatregelen om werk en gezin beter te combineren. Een greep uit de voorstellen:
 • Het Vlaams Belang wil een deeltijds opvoedersinkomen voor een ouder (man of vrouw) die na afloop van het ouderschaps- of geboorteverlof kiest om deeltijds te werken en deeltijds voor de kinderen te zorgen.
 • Het Vlaams Belang wil zwangerschapsdiscriminatie actief opsporen en manifeste overtredingen strenger bestraffen. Uit een studie blijkt dat drie op vier werkneemsters al werden geconfronteerd met tenminste één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke en onaangename behandeling op basis van hun zwangerschap of moederschap.
 • Het Vlaams Belang wil een verdubbeling van zowel het moederschaps- als het geboorteverlof. Dit versterkt de binding tussen ouder en kind vlak na de geboorte.
 • Het Vlaams Belang wil dat het geboorteverlof flexibeler kan ingezet worden. Werkne(e)m(st)ers en zelfstandigen dienen dezelfde rechten te hebben.
 • Het Vlaams Belang wil de gelijkschakeling van het ouderschapsverlof voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren.
 • het Vlaams Belang wil pleegouders laten genieten van ouderschapsverlof, tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.
 • Het Vlaams Belang wil een uniform subsidiesysteem voor de kinderopvangsector, en beroepsinkomensgerelateerde kinderopvang voor alle Vlaamse gezinnen. Nu heeft maar drie op vier ouders toegang tot opvang met inkomenstarief.
 • Het Vlaams Belang wil voorrang in de kinderopvang voor kinderen van werkende of studerende ouders.
 • Het Vlaams Belang wil het structureel opnemen van gezinsvriendelijk beleid in het sociaal overleg.
 • Het Vlaams Belang wil het faciliteren van een open en eerlijke bedrijfscultuur waarbij gezinsvriendelijkheid centraal staat.
 • Het Vlaams Belang wil werkgevers die een gezinsvriendelijk beleid voeren, belonen met het label van “Gezinsvriendelijk bedrijf”, hetgeen hen aantrekkelijker zal maken op de arbeidsmarkt.
 • Het Vlaams Belang wil bedrijven stimuleren om gezinsvriendelijke maatregelen te treffen, als de aard van het werk het toelaat, zoals bijvoorbeeld glijdende werkuren, telewerk, soepele aanpak van last minute-aanvragen voor korte verloven enz.