LEUGEN ABVV: “Met Vlaams Belang heb je geen beter pensioen”

In een bericht op Facebook beweert de socialistische vakvond ABVV dat met Vlaams Belang de mensen beter pensioen hebben. ABVV bepleit de pensioenleeftijd op 65 jaar, pensioen na 40 jaar werk en aandacht voor zware beroepen. Deze drie eisen vinden we nochtans terug in het Vlaams Belang-programma.

Weerlegging:

  • Vlaams Belang wil een gegarandeerd minimumpensioen van 1.799 euro bruto per maand
  • Vlaams Belang wil een algemeen aanvullend pensioen voor iedereen van 2% van het brutosalaris zoals in Nederland.
  • Vlaams Belang wil pensioensparen optrekken tot €2.000 voor iedereen.
  • Zo bouwt Vlaams Belang een robuust pensioenstelsel, gebaseerd op het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen en het pensioensparen.
  • Vlaams Belang wil een eengemaakt wettelijk pensioenstelsel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Het wettelijk pensioen is hierbij gebaseerd op het aantal effectief gewerkte uren, niet op leeftijd, zodat wie vroeger begint met werken ook vroeger met pensioen mag.
  • Om een volledig minimumpensioen te krijgen, moet men 66.000 uur werken (of gelijkgestelde periodes). Dit komt overeen met 40 jaar voltijdse arbeid.
  • Wie op zijn 18de begint te werken, en 40 jaar voltijds werkt, kan zo op zijn 58ste op pensioen. Vooral voor fysiek zware beroepen is dit belangrijk.
  • Iedereen kan vanaf 65 jaar op pensioen, ongeacht hoeveel uur werd gewerkt. Wie minder heeft gewekt, onvangt een proportioneel pensioenbedrag op basis van het aantal gewerkte uren.
  • Vlaams Belang wil de gelijkgestelde periodes hervormen. We behouden onder andere moederschapsrust, ziekte, maar beperken de gelijkgestelde periode van werkloosheid tot 2 jaar. Nu telt dat onbeperkt mee, waardoor zelfstandigen die een gans leven werken, minder pensioen ontvangen dan levenslange werklozen. Dit is onrechtvaardig.
  • Het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang bevat een volledig hoofdstuk met voorstellen om alle Vlamingen een fatsoenlijk en betaalbaar pensioen en een zorgeloze oude dag te garanderen. Ook in een aparte brochure pensioenen legt Vlaams Belang zijn becijferde en onderbouwde visie voor.