LEUGEN DE CROO: “Vlaams Belang wil kliklijnen in het onderwijs”

Op 23 mei loog Alexander De Croo in Het Belang van Limburg dat het Vlaams Belang kliklijnen in het leven wil roepen in het onderwijs.

Weerlegging:

  • Woke is een totalitaire, antidemocratische ideologie die haaks staat op de waarden van onze democratische rechtsstaat. Woke is haatspraak, verdeelt onze samenleving en geeft burgers meer of minder rechten afhankelijk van hun huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, etc. Woke wil alles en iedereen die het daar niet mee eens is te censureren. Bij woke hebben burgers geen gelijke grondrechten.
  • Vlaams Belang verdedigt de grondrechten van alle burgers. Vrije meningsuiting mag enkel beperkt worden door oproepen tot geweld en laster. Ook woke-extremisten, moeten dus in alle vrijheid hun overtuigingen kunnen uiten.
  • Subsidies zijn het gevolg van beleidskeuzes. Die worden politiek democratisch gelegitimeerd. Vlaams Belang verdedigt het recht op vrije meningsuiting, maar niet het recht op subsidies. Daarom desubsidiëren we woke.
  • Vlaams Belang wil het woke-virus uit ons onderwijs verwijderen. Anti-Vlaams racisme als critical race theory of absurditeiten zoals genderideologie horen niet thuis in het onderwijs.
  • Bovendien zorgt de woke-ideologie voor een cultuur van intolerantie tegen andersdenkenden, cancel culture en eenheidsdenken. Vlaams Belang wil het pluralisme in het hoger onderwijs herstellen door vrije meningsuiting opnieuw te garanderen. Studenten en personeel in het onderwijs dat slachtoffer is van woke (micro)agressies zoals cancel culture moeten hiervan melding kunnen doen zonder angst voor mensen in machtsposities die hiervoor verantwoordelijk zijn zodat het probleem zichtbaar wordt en het beleidsmatig aangepakt kan worden.
  • Het Vlaams Belang is de vrijheidspartij bij uitstek en is gekant tegen elke mogelijke vorm van verklikkingspraktijken in onze samenleving. Kliklijnen zijn de VLD anderzijds niet vreemd. Zo voerde de VLD mee de praktijktesten in op de huur -en arbeidsmarkt, deze maken verhuurders en werkgevers het leven zuur. Tijdens de coronacrisis voerde De Croo allerhande verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen, waaronder ook een kliklijn.