LEUGEN DE WEVER: “Het Vlaams Belang is economisch bijna gelijk aan de PS”

Bart De Wever (N-VA) beweert in het televisieprogramma Het Conclaaf dat het socio-economisch programma van het Vlaams Belang bijna gelijk is aan dat van de Franstalige socialisten van de PS.

Weerlegging:

  • Het socio-economisch programma van het Vlaams Belang focust op drastisch minder belastingen, prioritair lastenverlaging op arbeid. Voor een gemiddeld inkomen betekent dit €230 meer netto koopkracht per maand. De PS wil niet minder belastingen, maar 18 miljard extra belastingen.
  • De PS wil een 32-urenweek met behoud van salaris.
  • Vlaams Belang wil de financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië stoppen. Deze bedragen 8,5 miljard per jaar. Voor de PS betekenen deze transfers de kern van de Belgische solidariteit en kan hier niet aan geraakt worden.
  • Vlaams Belang wil een aparte Vlaamse sociale zekerheid zodat een sociaal beleid op maat van de socio-economische realiteit in Vlaanderen kan gevoerd worden. Zo wordt Wallonië ook geresponsabiliseerd voor het activeren van zijn vele (langdurig) werklozen waarvan het de factuur niet langer naar Vlaanderen kan doorsturen. De PS wil de sociale zekerheid onder geen beding scheiden.
  • Bart De Wever heeft herhaaldelijk zijn voorkeur voor een regering met de PS uitgesproken.
  • Bart De Wever is naar eigen zeggen tegen alles wat het Vlaams Belang voorstelt. Een meerderheid van de Vlamingen is tegen het ondemocratisch cordon sanitaire. 75% van de N-VA-kiezer is tegen dit cordon. Bart De Wever weigert naar de Vlaamse kiezer te luisteren.
  • Uit onderzoek van de partijprogramma’s van de Universiteit Antwerpen blijkt dat het Vlaams Belang een centrumrechtse socio-economische positie heeft. De PS heeft een extreemlinks socio-economisch profiel, bijna gelijk met dat van de communistische PVDA.