LEUGEN RUTTEN: “Vlaams Belang is tegen iedereen met een beetje overgewicht”

Op 21 mei loog Gwendolyn Rutten in Terzake dat “mensen die een beetje te dik zijn zich niet goed mogen voelen in hun vel” volgens het Vlaams Belang. Rutten maakte daarbij een karikatuur van de brochure cultuurstrijd van het Vlaams Belang. In die brochure spreekt het Vlaams Belang over het groeiende probleem van morbide obesitas. Dit kan en mag nooit onder body positivity vallen.  

Weerlegging:

  • Body positivity houdt in dat iedereen zich zonder complexen goed in zijn of haar vel hoort te voelen. Body positivity moet gaan over hoe we als samenleving mensen met blijvende lichamelijke letsels of gebreken beter accepteren.
  • Helaas wordt body positivity gebruikt om morbide obesitas te legitimeren. Dat kan nooit de bedoeling zijn.
  • Obesitas is wereldwijd in stijgende lijn. Tegen 2035 zou maar liefst een kwart van de wereldbevolking aan obesitas lijden. Ook in Vlaanderen zijn de cijfers zorgwekkend, vooral dan onder  jongeren. Volgens cijfers van Sciensano zijn 16,5% van de jongeren in Vlaanderen obees, in Brussel loopt dit zelfs op tot 27,3%!
  • Mensen met morbide obesitas stellen zich bloot aan tal van ernstige ziektes, waaronder diabetes, hart -en vaatziektes, galstenen, slaapapneu, gewrichtsproblemen of leverstoornissen.
  • Sinds kort zijn er 21 erkende centra voor kinderobesitas in ons land, waar kinderen die kampen met obesitas multidisciplinaire begeleiding krijgen van specialisten. Organisaties zoals Kind & Gezin zijn zich bewust van het probleem en doen volop aan preventie en sensibilisering over het belang van beweging.
  • Ook het Vlaams Belang wil een gezonde levensstijl promoten. Morbide obesitas maakt daar uiteraard geen deel van uit en dat willen we dan ook absoluut niet gepromoot zien.