LEUGEN DEPRAETERE: “Omvolking is een fascistische complottheorie”

In Humo van 14 mei 2024 loog Vooruit voorzitter Melissa Depraetere tegenover Tom Van Grieken: “U hebt het ook over omvolking, terwijl dat een fascistische complottheorie is.” Dat omvolking een complottheorie zou zijn, wordt wel vaker beweerd, ook door media die u eigenlijk objectief en eerlijk zouden moeten informeren.

Weerlegging:

  • Omvolking is een proces waarbij de oorspronkelijke bevolking van een land – al dan niet door bewust beleid –  vervangen wordt door immigranten. Het Vlaams Belang is hier dus tegen.
  • België maakt in sneltempo een ongeziene demografische transformatie door.  Uit cijfers van Statbel (2023) blijkt dat het aandeel van de Belgen met Belgische achtergrond in de bevolking van dit land is afgenomen van 80,5% in 2003 naar 72,7% in 2013 en 65,5% in 2023. In Brussel heeft nog maar minder dan een kwart van de bevolking een autochtone Belgische afkomst.
  • In 2022 waren er in België meer overlijdens dan geboorten. De forse bevolkingsgroei die er in dit land alsnog is, is louter resultaat van massa-immigratie.
  • Wie in onze steden en gemeenten rondkijkt, kan empirisch vaststellen dat de omvolking een waarneembaar sociologisch, cultureel en demografisch fenomeen is. Het aandeel en de invloed van vreemde culturen neemt toe, terwijl het aandeel van de eigen cultuur afneemt.
  • De Verenigde Naties publiceerden in 2001 een rapport met als titel ‘Replacement migration’ waarbij ‘vervangingsmigratie‘ voor het eerst als oplossing werd gepresenteerd voor de afnemende en verouderende bevolking van ontwikkelde landen.
  • Ook al was de vervanging van de autochtone bevolking door migranten aanvankelijk geen doel maar enkel een gevolg van een laks migratiebeleid, uiteindelijk ontstonden er dus wel plannen om doelbewuste vervangingsmigratie te organiseren.
  • De EU maakt van de omvolking via vervangingsmigratie inmiddels zelf een effectief beleid. De Zweedse EU-commissaris voor binnenlandse zaken Ylva Johansson stelt dat nu al ieder jaar zo’n 3,5 miljoen legale migranten naar Europa komen, maar dat er meer moeten worden omdat de Europese arbeidsbevolking ieder jaar ook met ongeveer een miljoen afneemt. Dit tekort wil zij opvullen met niet-Europeanen via het EU-migratiepact.
  • De term ‘omvolking’ mag van de voorstanders van massamigratie vooral niet gebruikt worden omdat die te objectief beschrijvend is. Zij gebruiken de term ‘superdiversiteit’ die eigenlijk op hetzelfde neerkomt, maar de perceptie moet opdringen dat de vervanging door de eigen bevolking door migranten een ‘verrijking’ is.