LEUGEN HLN: “Vlaams Belang wil de federale begroting doen ontsporen”

Het Laatste Nieuws beweert dat Vlaams Belang doelbewust de federale begroting wil doen ontsporen om het land te splitsen.

Weerlegging:

  • Nergens betalen we meer belastingen dan in België. Meer dan de helft van het inkomen wordt wegbelast door de overheid. Volgens de OESO is de totale belastingdruk in België 52.7%.
  • Ondanks al die belastinginkomsten slaagt de Belgische federale Vivaldi-regering er in om bij de grootste begrotingstekorten van gans Europa achter te laten. Bij ongewijzigd beleid stijgt dit tekort tegen 2029 naar 45 miljard euro per jaar.
  • Daarnaast ontsporen de schulden in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest zelfs nog veel meer. Tegen 2030 zullen beide gewesten tegen de 300% schuld ten opzichte van de inkomsten raken.
  • De Vlaamse regering investeert te weinig voor de lange termijn (scholen, infrastructuur, etc.). De Vlaamse regering strooit daarentegen in het rond met miljarden subsidies.
  • Het Vlaams Belang wil de oversubsidiëring rationaliseren en structureel investeren in de toekomst van Vlaanderen.
  • Door de Europese begrotingsregels kan dat ervoor zorgen dat de Federale, Brusselse en Waalse spilzieke overheden verplicht moeten besparen.
  • Vlaams Belang kan onmogelijk de Federale begroting doen ontsporen. Daarvoor zijn de andere partijen verantwoordelijk die ons een schuldenput van 600 miljard euro achterlaten.
  • Het Vlaams Belang is een fiscaal conservatieve partij die een gezond begrotingsbeleid wil voeren.