LEUGEN N-VA: “Vlaams Belang is socio-economisch ultralinks, zoals de PVDA”

Louis Ide, lid van het dagelijks bestuur van N-VA, beweert dat Vlaams Belang en PVDA een inwisselbare ultralinkse sociaal-economische agenda delen.

Weerlegging:

  • Vlaams Belang wil een drastische verlaging van de belastingen op arbeid. Voor een gemiddeld inkomen betekent dit €239 per maand extra. PVDA daarentegen wil hogere brutolonen en dus vooral meer belastinginkomsten. Volgens het Planbureau betekent het plan van Vlaams Belang een hoger reëel beschikbaar gezinsinkomen, hogere werkzaamheidsgraad en minder werkloosheid. Het PVDA-plan zorgt voor het omgekeerde: minder reëel beschikbaar inkomen, lagere werkzaamheidsgraad en hogere werkloosheid.
  • Vlaams Belang wil geen bijkomende belasting op spaargeld omdat wij op vermogen al bij de hoogste belastingen betalen en wij nu al wereldwijd de hoogste belastingdruk hebben. PVDA daarentegen wil extra vermogensbelasting wat een negatieve impact op onze economie zal hebben volgens het Planbureau.
  • Vlaams Belang wil een eigen Vlaamse sociale zekerheid en de fiscaliteit op maat van de Vlaamse realiteit waardoor we niet langer 8,5 miljard per jaar aan Wallonië moeten betalen. PVDA daarentegen wil deze financiële transfers onder geen beding inperken.
  • Vlaams Belang wil besparen op migratie en onze sociale zekerheid afschermen voor niet-Europese vreemdelingen zodat zij niet langer kunnen komen genieten zonder ooit bijgedragen te hebben. PVDA daarentegen wil niet besparen op migratie maar open grenzen en een strijd tegen zogenaamd racisme voeren.
  • Vlaams Belang wil rechtspersoonlijkheid voor vakbonden en wil dat vakbonden niet langer geld verdienen op de uitbetaling van de werkloosheidssteun. PVDA wil daarentegen geen van beide privileges afschaffen.
  • Vlaams Belang heeft een centrumrechts sociaal-economisch programma met minder belastingen en een betere sociale zekerheid. Teruggeven aan de Vlamingen wat ze verdienen. N-VA heeft een ultraliberaal programma waarbij ze drastisch willen besparen op de gezondheidszorg en de sociale zekerheid van onze mensen.
  • Onderzoek van de partijprogramma’s door de Universiteit Antwerpen bewijst dat Vlaams Belang een centrumrechts sociaal-economisch programma heeft, dat bovendien precies overeenkomt met de keuze van de gemiddelde Vlaming. N-VA van zijn kant heeft een zeer extreem neoliberaal programma dat zeer veraf staat van de grondstroom in Vlaanderen.