LEUGEN LOONES: “Met Vlaams Belang wordt de Vivaldi-schuldenput nog groter”

Sander Loones (N-VA) beweert dat de plannen van het Vlaams Belang voor een nog grotere schuldenput zullen zorgen dan Vivaldi achterliet.

Weerlegging:

  • Het Planbureau becijferde geen volledige verkiezingsprogramma’s, maar enkel de maatregelen die partijen prioritair willen uitvoeren. Voor N-VA is belastingverlaging niet prioritair aangezien ze dit niet liet doorrekenen. Voor Vlaams Belang is minder belasting op arbeid de belangrijkste maatregel.
  • De berekeningen van het Planbureau hebben ernstige beperkingen. Zo weigert het Planbureau maatregelen te becijferen waarvoor een (grond)wetswijziging nodig is. Bovendien weigert het Planbureau de effecten per gewest uit te splitsen, terwijl de socio-economische realiteit in Vlaanderen fundamenteel anders is dan deze in Wallonië (bv. werkloosheid).
  • Vlaams Belang wil Vlaams geld in Vlaamse handen en een sociale zekerheid afgestemd op de economische realiteit van Vlaanderen. Wij willen daarom de fiscaliteit en de sociale zekerheid scheiden. Voor de scheiding van de sociale zekerheid is geen grondwetswijziging nodig. Dit kan met bijzondere meerderheidswetten. Toch weigerde het Planbureau de impact hiervan te becijferen. Volgens de meest recente studie lopen de financiële transfers tussen Vlaanderen en Wallonië op tot 8.5 miljard euro jaarlijks.
  • Volgens Drieu Godefridi, die de Waalse N-VA lijst trekt, wil N-VA deze transfers nog zeker 25 jaar aanhouden.
  • Het Planbureau becijferde in 2019 dat het afschermen van onze sociale zekerheid voor niet-Europese vreemdelingen naar Deens model (8 jaar verblijf waarvan minstens 3 jaar voltijdse tewerkstelling) 1,5 miljard euro oplevert per jaar. In 2024 weigerde het Planbureau deze maatregel opnieuw te becijferen.
  • Het Planbureau heeft dus de cijfers om het programma en de prioriteiten van het Vlaams Belang te becijferen, maar weigert dat te doen. Daardoor ontstaat een onvolledig resultaat en een gemanipuleerd beeld.
  • De maatregelen die het Planbureau wel becijferde, tonen aan dat met het Vlaams Belang een geweldig socio-economisch beleid gevoerd wordt: meeste koopkracht (+€252/maand), meeste jobcreatie (+110.000), hoogste groei (+1.4%), grootste toename investeringen (+3.4%), minste werkloosheid (-1.8%ppt), grootste beschikbaar inkomen (+4.49%), grootste toename export (+1.3%), etc.
  • Het plan van het Vlaams Belang is een plan voor Vlaanderen, niet voor België. Dat plan kost op basis van de becijferingen van het Planbureau, doorgerekend naar Vlaanderen, jaarlijks 5.9 miljard euro. Dat betaalt het Vlaams Belang door het stoppen van de transfers naar Wallonië (8.5 miljard euro per jaar), te besparen op het politiek systeem (2 miljard euro per jaar) en het besparen op migratie (2.9 miljard euro per jaar).
  • Het plan van het Vlaams Belang is niet een keer, maar twéé keer betaalbaar. Daarvoor moeten we andere politieke keuzes maken. Daarover beslist de kiezer.
Doorrekening cijfers Planbureau naar Vlaanderen
Maatregelen die het Planbureau weigerde te becijferen, ondanks dat de data voorhanden zijn, of die in het verleden wel werden doorgerekend.