LEUGEN FRANCKEN: “Een federale stem voor het Vlaams Belang is een verloren stem”

Theo Francken (N-VA) beweert dat een stem op het Vlaams Belang “nutteloos” en een “verloren stem” is. Want de Franstaligen willen volgens hem niet met Vlaams Belang onderhandelen, maar wel met N-VA. Daarom beweert hij dat Vlaams Belang-kiezers op N-VA moeten stemmen.

Weerlegging:

  • In een democratie kiest het volk zijn vertegenwoordigers. Zij verdedigen de belangen van hun kiezers. Deze volksvertegenwoordigers controleren de regering.
  • Een stem van een parlementslid van het Vlaams Belang telt bij stemmingen in het federaal parlement even zwaar door als een stem van eender welke andere partij.
  • Soms zijn de stemmen van Vlaams Belang beslissend en doorslaggevend. In 2019 kon enkel maar extra geld voor de zorg gestemd worden, door de stemmen van het Vlaams Belang.
  • De meerderheid heeft macht. De oppositie heeft invloed. Uit De Stemtest blijkt dat alle partijen op het vlak van migratie hun standpunten aanpassen onder druk van Vlaams Belang.
  • Verloren stemmen bestaan niet in een democratie. Elke stem wordt vertegenwoordigd en is precies evenveel waard.
  • De enige ‘verloren’ of ‘nutteloze’ stem is deze voor partijen die na verkiezingen het omgekeerde doen dan ze ervoor beloofden. Zo belooft N-VA confederalisme voor verkiezingen, maar zelfs toen ze veruit de grootste partij waren in 2014 werd geen enkele stap in die richting gezet. We kregen meer van hetzelfde.
  • De N-VA belooft ook deze verkiezingen opnieuw het confederalisme via onderhandelingen met de Franstaligen. Voor de grootste Franstalige partij, de PS, zijn confederale hervormingen onbespreekbaar. Ook de tweede grootste Franstalige partij, de MR, stelt zijn veto. Er is simpelweg geen politieke wil noch wiskundige meerderheid voor het confederalisme. De Franstaligen kunnen dit confederalisme bovendien altijd tegenhouden met een veto, wat ze dus ook doen.
  • Enkel het Vlaams Belang kan de motor zijn van echte verandering. Het Vlaams Belang pleit in zijn programma voor een ordelijke opdeling van België waarbij het initiatief uitgaat van het Vlaams Parlement.